Polityka prywatności

W związku z tym, że odwiedzasz tę stronę internetową, pozyskujemy informacje o urządzeniu, z którego korzystasz lub o Twoim adresie IP. 

Nie pozyskujemy innych danych.

 

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę internetową. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, jaki był ruch na naszej stronie.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez okres do 12 miesięcy jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz naszą siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

Mechanizm Cookies na naszej stronie internetowej

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w naszych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Okresowo mogą być wykorzystywane sesyjne pliki Cookie do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu uodo.gov.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

 

Poza już wspomnianymi informujemy, że

zbieramy dane użytkowników w celach statystycznych za pomocą narzędzia Google Analytics, niemniej w każdej chwili możesz usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics np. za pomocą https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Odnośniki do innych stron

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.

 

Kto administruje danymi

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gros Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 44-200 przy ul. Piasta 3, zwany dalej Administratorem.
 2. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: telefon 32 4511 115 lub e-mail: [email protected].
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - umożliwienia użytkownikowi korzystania z Strony
  - udoskonalania naszych serwisów
  - kontaktowania się i komunikacji z użytownikiem, który zadał nam pytanie przez formularz kontaktowy
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. nasz uzasadniony interes prawny polegający na wyświetlaniu użytkownikom strony kompletnych i prawidłowych treści , jak również udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytania.
 5. Państwa dane mogą być udostępniane innym przedsiębiorcom, z którymi współpracujemy w realizacji ww. celów, w tym np. dostawcom usług IT. Ponadto dane mogą być udostępnione uprawnionym organom państwowym.
 6. Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celów. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zrealizowanie ww. celów.
 7. Posiadają Państwo prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, gdy dane przetwarzane są na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego tj. np. marketing bezpośredni.
  - przenoszenia danych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Jeżeli zamierzacie Państwo zrealizować swoje prawa, proszę się z nami skontkatować w sposób, o którym mowa w pkt. 1. lub pkt.2.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  - przy udoskonalaniu korzystania z naszej strony i serwisów – nie dłużej niż 6 miesięcy.
  - przy formularzu kontaktowym- do ustania celu korespondencji lecz nie dłużej niż 6 miesięcy
 10. W każdym czasie możecie Państwo samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i zakresu ich stosowania. Zmiany ustawień, mogą być dokonane za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub urządzenia, z którego korzystacie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.